DANH MỤC SẢN PHẨM
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
» Tổng số lượt truy cập
ĐĂNG NHẬP
User:
Pass:

TÌM KIẾM
Nhập từ khóa cần tìm:
THÔNG TIN GIỎ HÀNG
» Sản phẩm: 0
» Xem Giỏ Hàng

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
» Kinh Doanh
» Kỹ thuật
ĐỐI TÁC
Thiết Bị Mạng Networking-Hub-Switch
Networking-Hub-Switch
16 PORT HP J9560A
Giá: 3.780.000 VND
8 PORT HP J9661A
Giá: 1.180.000 VND
5 PORT TPLINK TL-SF1005D
Giá: 150.000 VND
5 PORT CNET CSH-500
Giá: 145.000 VND
48 PORT Cisco SRW248G4 K9
Giá: 9.990.000 VND
8 PORT TPLINK TL-SF1008D
Giá: 160.000 VND
5 PORT LINKPRO SH 9305RES
Giá: 270.000 VND
8 PORT LINKPRO SH9308RS
Giá: 310.000 VND
5 Port TENDA
Giá: 130.000 VND
8 PORT D-LINK DES 1008A
Giá: 230.000 VND
16 PORT TPLINK SG1016D
Giá: 1.300.000 VND
8 PORT D-LINK DGS 1008A
Giá: 820.000 VND
16 PORT D-LINK DGS 1016D
Giá: 1.630.000 VND
16 PORT D-LINK DES-1016D
Giá: 670.000 VND
24 PORT HP J9561A
Giá: 5.380.000 VND
8 PORT HP J9559A
Giá: 1.550.000 VND
24 PORT TPLINK SG1024D
Giá: 1.690.000 VND
24 PORT Linksys LGS124
Giá: 4.120.000 VND
24 PORT Linksys LGS326
Giá: 7.400.000 VND
24 PORT D-LINK DES 1024D
Giá: 860.000 VND
24 PORT D-LINK DES 1026G/E
Giá: 2.360.000 VND
24 PORT Cisco SG92-24
Giá: 4.150.000 VND
16 PORT HP J9662A
Giá: 1.680.000 VND
8 PORT LINKPRO SGD 800
Giá: 1.290.000 VND
8 PORT Cisco SF90D-08
Giá: 550.000 VND
16 PORT Cisco SF90D-16
Giá: 1.030.000 VND
16 PORT D-LINK DGS 1210-20E
Giá: 5.450.000 VND
16 PORT by Cisco SG92-16D
Giá: 3.050.000 VND
24 PORT D-LINK DGS-1024D
Giá: 2.090.000 VND
24 PORT D-LINK DGS-1210-28E
Giá: 6.460.000 VND
8 PORT TENDA
Giá: 165.000 VND
5 PORT D-LINK DES 1005A
Giá: 150.000 VND

[1]